Henrik Hvidesten

Borgmester

Født: 16. april 1978

Civil status: Kæreste med Louise og far til Theodor Axel der er født i januar 2012 og Cornelius Frederik som er født august 2013.

Medlem af byrådet siden: 2006

Formand for: Økonomiudvalget

Fritidsinteresser: Politik og håndbold – det sidste mest som tilskuer

Med Venstre i spidsen er der indgået en aftale om at fjerne dækningsafgiften, der er en særskat, som Ringsted Kommune hidtil har opkrævet hos kommunens virksomheder. Vi har også fjernet byggesagsgebyrerne og så har kommunen implementeret ”én indgang for virksomheder” fordi det skal være nemt og enkelt for virksomheder at komme i kontakt med den rigtige medarbejder i kommunen uanset om sagen handler om rekruttering, byggeri, miljø, kommuneplaner, virksomhedsstart eller andet.

Ambitionen er, at det skal være let at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i Ringsted Kommune.

 

Som noget af det første i den nu snart afsluttede byrådsperiode vedtog Byrådet en vision for Ringsted Kommune. Et af sporene i visionen er, at i Ringsted Kommune, der insisterer vi på åbenhed, dialog og inddragelse. I løbet af byrådsperioden har vi igangsat flere tiltag, der alle sammen gør, at det er blevet nemmere at være i dialog med kommunen. Eksempler på dette er et helt nyt design af kommunens hjemmeside og at kommunen nu er på facebook – i øvrigt noget, som har høstet stor anerkendelse idet Ringsted Kommune er blevet udråbt til "kommunen der knækkede facebook-koden".

Senest har Byrådet vedtaget værdigrundlaget ”Sådan møder vi borgeren”, der handler om, hvordan vi har en god dialog med borgerne. Værdigrundlaget er lige nu ved at blive implementeret på alle kommunens arbejdspladser.

Ambitionen er, at det skal være nemt at komme i dialog med kommunen.

 

I Ringsted Kommune er der et meget mangfoldigt foreningsliv. I foreningerne mødes vi om det, vi hver især brænder for. Her mødes vores børn af ildsjæle, som bruger mange timer på at skabe fællesskaber og store oplevelser. Livet i Musik- og Kulturskolen, børnenes glæde til et ridestævne eller gejsten til en håndboldkamp i en fyldt hal er uvurderligt for glæden ved at bo i Ringsted Kommune, og gør kommunen et attraktivt sted at bo.

Ambitionen er, at foreningslivet bidrager aktivt til, at Ringsted Kommune er et godt sted at leve.


Læs mere om Henrik på: www.hvidesten.nu og www.facebook.dk/henrik-hvidesten