Klaus Hansen

Landmand

Alder: 56 år

Civil status: Gift med Bente (sygeplejerske)

Børn: Rasmus (22), Ida (20), Rikke (17)

Repræsentantskabsmedlem, Arla Foods

Fritidsinteresser: Familie, politik

Min politiske motivation:

Det ligger mig meget på sinde at være med til at præge den lokale udvikling, hvor vi i fællesskab kan finde gode og brede løsninger på både udfordringer og nye muligheder.

Som Venstres gruppeformand i indeværende byrådsperiode har det været afgørende for mig, at vi i Venstre har opnået maksimal indflydelse på alle politiske beslutninger. Det har vi opnået gennem et meget stærkt indbyrdes samarbejde og sammenhold, hvor Venstre har fremstået som en stærk, respekteret og troværdig samarbejdspartner.

Ingen politisk beslutning er i denne byrådsperiode truffet uden Venstres aktive indflydelse og medvirken.

Det skal vi fastholde og videreudvikle i den kommende byrådsperiode. 

Indvalgt i Ringsted Byråd:    01.01.2010

Gruppeformand for Venstre:  01.01.2014

Medlem af følgende udvalg (01.01.2014 – 31.12.2017)

Økonomiudvalget

Klima- og Miljøudvalget (udvalgsformand)

 

Bestyrelsesmedlem, AffaldPlus+

Repræsentantskabsmedlem, MOVIA

 

Medlem af følgende udvalg (01.01.2010 – 31.12.2013):

Børne- og Undervisningsudvalget

Klima- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget