Klaus Hansen

Landmand

Født: 2. september 1960

Civil status: Gift med Bente, som er hjemmesygeplejerske.

Vi har 3 børn – to piger og en dreng.

Medlem af byrådet siden: 2010


Medlem af: Økonomiudvalget samt Klima- og Miljøudvalget

Formand for:

·        Klima- og Miljøudvalget

·        Vurderingsmænd, Mark- og Vejfredningsloven

Andre tillidsposter:

·        Bestyrelsesmedlem, AffaldPlus

·        Repræsentantskabsmedl., Movia

·        Bevillingsnævnet

·        Delegeret, Kommunernes Landsforening

I december 2013 bragte  Dagbladet en serie med de nye byrådsmedlemmer.

Her er hvad de skrev om Klaus Hansen fredag den 27.december 2013.