Valgprogram

 

I spidsen for det brede samarbejde

Venstre ønsker et bredt samarbejdende Byråd. Et Byråd, der træffer beslutninger, der er langtidsholdbare og som trækker Ringsted Kommune i den rigtige retning.

Med Venstre ved roret har Byrådet lagt nogle spor for den fremtidige udvikling af Ringsted Kommune. De spor vil vi fortsat følge og det betyder bl.a.

Vores børn og unge skal trives og blive så dygtige, de kan

Gode vilkår for erhvervslivet sikrer arbejdspladser

Kommunal kommunikation der virker

Vækst og udvikling i hele kommunen

Sammenhæng mellem land og by

Seniorer skal opleve livskvalitet i seniorlivet

Vores børn og unge skal trives og blive så dygtige, de kan

25. oktober 2017

Vi har et ansvar for at skabe de bedst mulige opvækstvilkår og livsbetingelser for alle børn og unge så de kan udvikle sig til livsduelige medborgere. Dannelsen begynder allerede ved fødslen og finder sted i alle de sammenhænge barnet eller den unge indgår – både i institution, i skole, fritids- og idrætsaktiviteter og i familien. Dannelse skal i særlig grad gøre børn og unge i stand til at klare sig i tilværelsen og give dem indsigt og mod til at træffe…

LÆS MERE

Gode vilkår for erhvervslivet sikrer arbejdspladser

Der er i alt lige knap 16.000 jobs i Ringsteds erhvervsliv, hvoraf 4.300 er inden for det offentlige. Og hvert år kommer der flere arbejdspladser til fordi Ringsted Kommune er en god kommune at drive sin virksomhed i - i alt 290 nye fuldtidsjob er det blevet til over de seneste tre år.

Erhvervslivets vilkår er vigtige for kommunens udvikling. Flere arbejdspladser skaber vækst og gør kommunen attraktiv at leve i. Det er derfor vigtigt, at kommunen…

LÆS MERE

Seniorer skal opleve livskvalitet i seniorlivet

Mange forskellige faktorer har betydning for oplevelsen af livskvalitet i seniorlivet - blandt andet tryghed, meningsfulde aktiviteter, relationer og mulighed for at få hjælp til at kunne mest muligt selv.

Alle mennesker er unikke og den enkeltes behov kan bedst beskrives af den enkelte selv. Borgere skal opleve at få hjælp til at kunne mest muligt selv og hjælpen skal gives i dialog og med respekt for den enkeltes livssituation og baggrund.…

LÆS MERE

Vækst og udvikling i hele kommunen

Ringsted ligger i et trafikalt smørhul ved motorvej, med hovedveje til de øvrige byer rundt på Sjælland og med rigtig gode togforbindelser øst, vest og syd. F.eks. vil det tage 32 minutter at komme fra Ringsted st. til København H. med den nye jernbane, der åbner i 2018. Den placering er der mange, der har opdaget, så gennem de seneste 10 år har Ringsted Kommune været i vækst - og stadig flere vælger at flytte hertil.

For at tiltrække flere…

LÆS MERE

Sammenhæng mellem land og by

Ud af kommunens i alt ca. 35.000 indbyggere bor ca. 13.000 i et af kommunens dejlige landområder. Det er en stor andel og det er derfor vigtigt, at der både sker vækst og udvikling i byen og på landet. Det er også vigtigt med en stærk sammenhæng mellem land og by, så landsbyer og landområder supplerer hinanden og Ringsted by. Og vi skal udvikle kommunens rekreative områder så det til stadighed bliver lettere at benytte og komme til de mange skønne naturområder…

LÆS MERE

Kommunal kommunikation der virker

Det er vigtigt, at vi hele tiden insisterer på åbenhed, dialog og inddragelse. Derfor skal vi give den bedst mulige information om Ringsted Kommunes beslutninger, serviceydelser, opgaver og aktiviteter til omverdenen og invitere borgerne til at deltage i de kommunale beslutningsprocesser.

Vi har været med til at:

  • Oprette en kommunal side på facebook.

  • Igangsætte arbejdet med at forbedre brugervenligheden…

LÆS MERE