Jane Strange

Hotelejer

Alder: 63 år

Civil status: Single

Børn: Ingen

Uddannelse: Student

Fritidsinteresser: Venner og familie

Min politiske motivation: 

For mig er det vigtigt at være engageret i det lokalsamfund jeg er en del af og jeg har aldrig været tvivl om hvilket parti jeg hører til.

I hele mit voksenliv har jeg siddet i råd, nævn og udvalg og været aktiv i politik.

Jeg sidder i Vækstforum for Dansk Erhverv og der bliver jeg også i næste periode. Jeg er med i styregrupperne i de 4 grænseoverskridende EU programmer vi er med i her bliver jeg også i næste valgperiode.

Mine interesser er vækst og udvikling – beskæftigelse og uddannelse samt turisme og Europa politik.

Femern Belt – Greater Copenhagen og et godt samarbejde kommunerne imellem er vigtigt for os alle.