Dennis Simonsen

Studerende

Alder: 27 år

Civil status: I forhold

Børn: 1

Uddannelse: Produktions teknolog

Fritidsinteresser: Formand RingstedSk8, bestyrelsesmedlem Street Studies

 

Min politiske motivation:

Jeg har, siden jeg fyldte 18 år, været foreningsaktiv i Ringsted. Jeg har siddet i bestyrelsen i Metro Musik, Street Studies, RingstedSk8 (som formand) og i Ringsted Ungdomsforum. I forbindelse med mit engagement i RUF fik jeg blandt andet mulighed for at sidde med i styregruppen for byfornyelsen af torvet. Dette tændte for alvor gnisten i forhold til at være med til at forme den by jeg er født og opvokset i.

For mig er medansvar en stor og vigtig del af mit liv. Hvis man engagerer sig i sit lokalsamfund og deltager aktivt, kan man også være med til at skabe noget, som har værdi for andre.

Debatten på de sociale medier har en tendens til at være baseret på rygter og fejloplysninger. Jeg har gennem en længere periode arbejdet på at modarbejde de rygter ved hjælp af fakta og korrekte oplysninger.

Jeg vil gerne gøre en forskel i mit lokalsamfund. Mit fokus er etableringen af flere offentligt tilgængelige områder (legepladser, sportsområder m.m.), som ikke er en aktivitet i sig selv, men aktiveres af de mennesker der benytter dem.