Johnny B. L. Dahlgaard

Teamchef

Alder: 40 år

Civil status: Gift med Anja

Børn: Debbie 21 år, Matti 15 år

Uddannelse: Civiløkonom, Bankuddannet.

Fritidsinteresser: Fodbold, håndbold, familie og venner, gåture i naturen, rejse, læse bøger.

 

Min politiske motivation:

Jeg er stor tilhænger af frihed under ansvar, ligesom jeg mener at den der har evnen, også har forpligtelsen. Det betyder konkret at jeg i de 11½ år jeg har siddet i Ringsted Byråd har forsøgt at arbejde for mest mulig frihed for den enkelte – samtidig med jeg har arbejdet for at Venstres gruppe tager medansvar for at samle og lede det bedst mulige og rimeligt brede flertal i byrådssalen.

Det betyder at vi har indflydelse fx via borgmesterposten, hvor jeg loyalt og med fornøjelse har støttet først Niels Ulrich Hermansen og nu Henrik Hvidesten. Det brede samarbejde gør os langtidsholdbare. 

I budgettet ønsker jeg at vi prioriterer børn og skoler højt – samt orden i økonomi, og vedligeholdelse af fx veje, natur og bygninger. Det er ikke altid det går den vej vi vil – men målet og fornemmelsen er at vi stille og sikkert rykker Ringsted Kommune i en mere aktiv, åben og velfungerende retning.

Kommunen bør hjælpe på ordentlig vis, hvor behov ift. fx ældrepleje og børn med særlige behov.

Den enkelte borger eller virksomhed skal have mest mulig indflydelse på egen ejendom, person og virksomhed, så længe det ikke væsentligt generer fællesskabet.