Mazlum Øz

teamkoordinator

Alder: 52

Civil status: gift i 28 år med Meryem         

Børn: 3 døtre: Zara og Lara gymnasieelever på MSG, Melisa jurastuderende på KU

Uddannelse: Diplomuddannelse i social formidling.

Stillingbetegnelse: Teamkoordinator-Jobcenter-Integrationsafdeling

Fritidsinteresser: Træner i fitness center, løber i naturen, kører på racercykel og motorcykel, lystfisker, sejler, foreningsliv, politik, hus og have.

Min politiske motivation:

Jeg har boet i Ringsted i 47 år og arbejdet i Ringsted kommune i 15 år. Dermed har jeg et godt fundament i byens historiske og politiske udvikling, især hvad angår uddannelsesinstitutioner, børn og unge, erhvervslivet, indvandrere, kultur og foreningsliv.

Fremtid og politiske mål:

Jeg vil være med til at gøre Ringsted til en bedre by, hvor vores medborgere, især børn og unge trives og har det.

Vi skal tilstræbe at lære vores borgere, især nye tilflyttere, at tage medansvar for vores lokalsamfund. Dette kan vi bl.a. gøre ved at imødekomme mangfoldigheden, udvise nærhed og gøre en indsats for medindragelse.

Mine mærkesager:

- Børn- og ungeområdet - Bedre trivsel og udvikling for børn og unge, skaber også glæde hos forældrene.

Uddannelsesområdet - Sikre at alle unge får en uddannelse, nedsætter ungdomskriminaliteten.

Beskæftigelsesområdet - Styrke erhvervslivet – flere arbejdspladser. Tiltrække nye borgere til byen, skaber liv.

Integrationsområdet - Sikre modersmålsundervisningen, og derved også sikre to-sprogede børn, en god start i uddannelsessystemet.