Valgprogram

Dit gode liv

Det er dejligt at bo i Ringsted Kommune. Vi har adgang til natur og kultur lige om hjørnet samtidig med, at infrastrukturen giver let tilgængelighed til resten af Sjælland. For Venstre handler lokalpolitik om at skabe løsninger, der sikrer det gode liv uanset om du er ung eller gammel eller bor på land eller i by. Så når vi siger, at i vi laver ’’lokalpolitik, der virker’’ er det fordi vi i Venstre ønsker gode langsigtede løsninger, med bredest muligt flertal til gavn for alle borgere i hele kommunen.

Livet opfattes og leves forskelligt og der er områder i Ringsted Kommune, som kræver særlig politisk opmærksomhed i den kommende valgperiode. Så selvom vi i Venstre synes, at udgangspunktet er godt for Ringsted Kommune, så kan vi kan sagtens gøre det endnu bedre i morgen. Vores fokus er dit gode liv.

Det gode børneliv

Børn er forskellige og har derfor behov for forskellige tilbud.

Der skal være gode, mangfoldige lokale dagtilbud til de mindste. I Venstre mener vi, at der skal være gode lokale tilbud til alle børn uanset om de bor i et landområde eller i byen.

Det gode skoleliv

Folkeskolen skal give alle elever mulighed for at udvikle de kompetencer, der skal til for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Alle børn skal blive så dygtige de kan. I Venstre mener vi, at der skal være fagligt gode tilbud til alle skolebørn uanset om de hører til blandt de fagligt stærke eller de fagligt svage. Børn og deres familier skal have valg og føle sig hørt, når det handler om børnenes udvikling.

Det gode ungdomsliv

Der er et godt og bredt ungdomsuddannelsesmiljø i Ringsted.

Det skal være fedt at være ung i hele Ringsted Kommune. I Venstre mener vi, at kommunen skal understøtte, at der etableres flere boliger som unge kan betale og etablering af endnu flere ungdomsuddannelser på f.eks. ZBC – og så skal vi lytte til, hvad de unge mener, der kan gøre vores alle sammens by endnu federe.

Det gode fritidsliv

Muligheden for et aktivt fritidsliv gør Ringsted Kommune til et attraktivt sted at bo for både os, der allerede bor her og for de, der overvejer at flytte hertil.

At være aktiv og deltage i fællesskaber er vigtigt for såvel vores mentale som fysiske sundhed hele livet igennem. I Venstre mener vi, at der skal være gode muligheder for såvel det organiserede som uorganiserede foreningsliv at skabe aktiviteter uanset om det gælder en koncert i bymidten eller gymnastik i den lokale sportshal.

Det gode ældreliv

Ældre skal have en sund aldring med livsmod og livskvalitet i hverdagen.

Retten til frit valg gælder også, når man bliver ældre. I Venstre mener vi, at kommunens gode tilbud skal suppleres af private udbydere.

 

Vilkår for det gode liv

For at vi alle kan leve et godt liv i Ringsted Kommune skal vi lokalpolitisk hele tiden arbejde med at gøre tingene lidt bedre. Også her handler det om ”lokalpolitik, der virker”. For selvom meget går godt, så skal vi hele tiden have ambitionen om, at i morgen skal blive bedre end i dag.

En målrettet klimaindsats

Vi har alle et ansvar for ikke at belaste klimaet på en måde, så klima-regningen ender hos de kommende generationer.

Klimaforandringerne påvirker os allerede, og hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu. I Venstre mener vi, at Ringsted Kommune skal være ambitiøse i den grønne omstilling, når det f.eks. handler om alternativ energi, affaldsindsamling, natur og kommunale indkøb.

Attraktive bymidte

Ringsted bymidte har rigtig meget at tilbyde.

Ringsted bymidte skal være levende og have et attraktivt handelsmiljø. I Venstre mener vi, at bymidten skal være pæn og ordentlig, så den er indbydende at færdes i. Og så skal vi styrke en samlet bymidte med udarbejdelse af en ambitiøs bymidteplan, der giver mulighed for flere boliger og bymidte funktioner i omgivelser, der giver os lyst til at færdes og opholde os i byen.

Liv i landområderne

Det skal være muligt at leve alle faser af sit liv i kommunens landområder.

Det skal være attraktivt at bo og leve i kommunens landområder uanset om man er barn, ung, voksen eller senior. I Venstre mener vi, at der skal være mangfoldige dagtilbud, gode skoler, attraktive fritidstilbud og tilgængelige transportmuligheder i kommunens landområder.

Vækst i erhvervslivet

Det er vigtigt, at der er gode forhold for erhvervslivet uanset om det er for iværksætteren, for den nye virksomhed der flytter hertil eller for de virksomheder, der har ligget i kommunen i mange år.

Et lokalt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser og bidrager til samfundsøkonomien, er en forudsætning for, at kommunen kan tilbyde borgerne den bedste service. I Venstre mener vi, at det skal være let at komme i dialog med kommunen uanset om det handler om køb af en stor grund i Business Park Ringsted eller om vejledning til at starte som selvstændig.

God infrastruktur

God infrastruktur med gode transportmuligheder til hele Sjælland er et stort aktiv.

I Ringsted Kommune er tilgængeligheden til andre dele af landet god, men den stigende trafik giver samtidig gener, som vi skal afhjælpe. I Venstre mener vi, at vi skal forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, så børnefamilier trygt kan lade børnene cykle til og fra skole og vi skal have nedbragt generne fra støjen fra såvel motorvej som jernbane.

Børn, unge og voksne med særlige behov

Børn, unge og voksne med særlige behov adskiller sig ikke synligt fra andre mennesker, men har behov for særlig hjælp og støtte i hverdagen.

Flere og flere børn og unge har behov for en særlig indsats. Det er vigtigt med en tidlig og forebyggende indsats. I Venstre mener vi, at der skal findes fleksible løsninger, som giver elever med særlige behov mulighed for at få deres undervisning tæt på det almene miljø samtidig med, at deres særlige behov tilgodeses.

Sund økonomi

Ringsted Kommune skal være kendetegnet ved at være veldrevet og have en sund økonomi.

En veldrevet kommune sikrer stabilitet om kernevelfærden. Gennem de seneste 2 valgperioder er dækningsafgiften udfaset og personskatten sat ned gennem ansvarlige budgetter med brede flertal. I Venstre mener vi, at fremtidigt råderum i økonomien skal bruges til både at udvikle den kommunale velfærd og sikre yderligere skattelettelser.